Verantwoord leven

Initiatief aanleggen voedselbossen en opbouwen community

We leven in een dynamische wereld met zeer relevante maatschappelijke uitdagingen, of zelfs crises op het gebied van o.a. klimaat, CO2, biodiversiteit, waterbeheer en voedselproductie. Voedselbossen kunnen voor veel van deze crisis een oplossing zijn. Daar zijn al allerlei voorbeelden van en worden ondersteund door o.a. de Green Deal voedselbossen en universiteiten (Universiteiten in Wageningen en Amsterdam). Daarnaast hebben voedselbossen een belangrijke lokale component, met grote sociale binding tussen mensen die concreet willen bijdragen om de wereld een stukje beter te maken.

Wat: Een voedselbos is een door de mens ontworpen systeem, gericht op duurzame voedselproductie. Het ontwerp van een voedselbos is geïnspireerd op de opbouw van een natuurlijk bos zoals we dat in Europa op enkele plekken nog aantreffen. Een tropisch regenwoud is ook een goed voorbeeld.

Waarom: Voedselbossen dragen bij aan de biodiversiteit, wateropslag, CO2 opslag, verbetering van de bodem en natuurlijk de voedselvoorziening en community vorming.

De biodiversiteit van een natuurlijk bossysteem is enorm hoog. Zo ook de productiviteit: dat komt door de verschillende lagen die precies op elkaar afgestemd zijn. Anders dan in gangbare landbouw wordt er in een voedselbos niet met een enkele laag – de akker- gewerkt maar ook met de lagen daarboven. De arbeid en input zijn op den duur gering. En het allerbelangrijkste is: een juist ontworpen voedselbos houdt zichzelf in stand en biedt voedsel en onderdak aan ontelbare soorten organismen, groot en klein.

We willen op reguliere basis (bijv. elk kwartaal) mensen bij elkaar brengen om bovenstaande vorm te geven.

We hebben dit voorjaar een eerste bijeenkomst gehad in de bibliotheek van Vaassen (bij Apeldoorn) met de volgende doelstelling:

 • Bij elkaar brengen van mensen die de wereld beter/groener/toekomstbestendiger willen maken
 • Delen van informatie over:
  • Wat is een voedselbos
  • Hoe helpen voedselbossen in het bestrijden van allerlei crises
  • Waar bestaan al voedselbossen in onze regio (Oost-Veluwe)
 • Mensen bij elkaar brengen die:
  • Een voedselbos willen starten
  • Concreet willen helpen bij een voedselbos
  • Grond hebben om een voedselbos op aan te leggen
  • Financieel willen bijdragen aan voedselbossen
 • Continueren van deze informatiesessies (o.a. met telkens andere interessante onderwerpen)

Het was een succesvolle en leuke lezing met tegen de 50 aanwezigen. In juni / juli zal er nog een lezing gepland worden. Daarnaast zal een vervolgsessie gepland worden.

Als je graag op de hoogte gehouden wilt worden van onze initiatieven, meld je dan aan via ons mailadres 2zeetjes@gmail.com

Je kan onze belevenissen en ervaringen ook volgen via 2zeetjes.go.green op Instagram.